WGA aanvullingsverzekering | Risico van inkomensverlies van de werknemer afdekken

Een misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers is dat zij na 2 jaar ziekte altijd nog 70% van het inkomen ontvangen.

Inkomen wordt na 2 jaar ziekte zonder WGA aanvullingsverzekering fors lager.

Uw werknemer gaat er in inkomen flink op achteruit, wanneer hij na twee jaar minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Uw werknemer krijgt wel een wettelijke uitkering, maar die ligt fors lager dan zijn eerdere inkomen. Als werkgever bent u de eerste twee jaren verplicht het  een loon door te betalen bij ziekte. Dat risico kunt u afdekken door een verzuimverzekering af te sluiten. Wettelijk bent u verplicht in het eerste en tweede jaar 70% van het loon door te betalen. In de meeste cao’s is dat zelfs  in het eerste jaar100% en  in het tweede jaar 70%. Met een  WIA aanvullingsverzekering biedt u de werknemer een aanvulling tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

WGA aanvullingsverzekering tot ten minste 70%

Met de WGA aanvullingsverzekering krijgt uw werknemer een aanvulling op de uitkering (wettelijke uitkering en het eventuele loon). De verzekeraar vult het inkomen aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Wat betekent rest-verdien capaciteit?

De rest-verdien capaciteit is het inkomen dat een arbeidsongeschikte werknemer volgens het UWV nog kan verdienen. Het UWV bepaalt dit inkomen door te kijken naar het werk dat de medewerker nog kan doen en het inkomen dat daarbij hoort. Hoe meer de werknemer zijn restcapaciteit benut, hoe hoger het bedrag is dat door de verzekeraar wordt aangevuld.

Wilt u meer weten over de WGA aanvullingsverzekering neem dan contact met ons op!