De verzuimverzekering Nedasco wordt aangeboden onder de naam Gezond Werken Plan. U sluit een verzekering af voor 3 jaar.

Nedasco is een volmacht bedrijf onderdeel van Aegon.
Een volmacht bedrijf is een bedrijf dat bevoegd is om rechtstreek op te treden voor een verzekeraar. De verzekeraar heeft het bedrijf volmacht gegeven. Een volmacht bedrijf voert vrijwel alle werkzaamheden uit die nomaliter door een verzekeraar zelf worden gedaan. U moet hier denken aan:

  • Polissen opmaken
  • Mutaties in verzekeringen doorvoeren
  • Schades vaststellen
  • Schades uitkeren

Wij hebben zeer goede ervaringen met Nedasco. Zij laten al jaren een uitstekende performance zien.
Bij de verzuimverzekering Nedasco kunt u de verzekering opzeggen wanneer Nedasco besluit om het premiepercentage met meer dan 20% te verhogen.
Wanneer u een verzuimverzekering bij Nedasco afsluit, is het verplicht om het Arbopakket van Nedasco bij te sluiten. U kunt dus niet uw huidige Arbodienst aanhouden. Binnen het pakket van Nedasco kunt u kiezen voor 2-jaars casemangement en 12-jaars casemanagement. De Verzuimverzekering/Arbodienstverlening kent Poortwachtersgarantie. Via Nedasco is het mogelijk om en Stop Loss verzekering af te sluiten. Verder heeft Nedasco een geautomatiseerd systeem voor ziek- en herstelmeldingen. Ook kunt u hiermee personeelsmutaties doorgeven.

Wanneer u een verzuimverzekering Nedasco afsluit, kunt u gebruik maken van de diensten van Be Suitable.

U en uw werknemer worden dan begeleid tot het herstel van de werknemer of tot het einde van de 104 weken wachttijd. Daarnaast krijgt u een vast aanspreekpunt. Be Suitable neemt periodiek contact met u op over wettelijke re-integratieverplichtingen, geven advies over de verbetering van samenwerking tussen partijen u in het verzuim traject, zoals bijvoorbeeld het UWV, Arbodienst, de bedrijfsarts en verzuim verzekeraar.

verzuimverzekering Nedasco

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

verzuimverzekering Nedasco