De verzuimverzekering Nationale Nederlanden sluit u voor een contractperiode van 1 jaar en kent Poortwachtergarantie.

De verzuimverzekering van Nationale Nederlanden kent een bonus/malus systeem op basis van het ziekteverzuim. Wanneer u geen verzuim heeft geclaimd, kan dit het volgende jaar al een korting opleveren. Wanneer u wel schade claimt kan er een toeslag worden berekend. Nationale Nederlanden gaat uit van een drempelbedrag. Dit is een percentage van de loonsom en mede gebaseerd op het verzuim verleden. Wanneer u meer claimt als het drempelbedrag, kan de premie het komende jaar worden verhoogd met 20%.

verzuimverzekering nationale nederlanden

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

verzuimverzekering nationale nederlanden