Verzuimverzekering Delta lloyd kent een Stop Loss dekking en een Conventionele dekking. Bij een Conventionele dekking zijn de medewerkers tot €125.000 loonsom verzekerd en bij een Stop Loss dekking tot €100.000

Naast de Verzuimverzekering Delta lloyd kunt u kiezen uit 3 Arbodienstverleners, Arboned, MaetisArdyn en Arbo Unie. U bent daarbij verzekerd van deskundige ondersteuning. Wanneer een werknemer overlijdt, ontvangen de nabestaanden een uitkering. Wanneer een werknemer ziek wordt kunt u vanaf dag 1 een vergoeding aanvragen voor de re-integratiekosten.
De contractperiode van de Verzuimverzekering van Delta Lloyd is 3 jaar. Na deze periode kunt u de verzekering per direct opzeggen met een wachttijd van 1 maand. Wanneer Delta Lloyd besluit om het premiepercentage met meer dan 25% te verhogen, kunt u het contract tussentijds opzeggen.
De verzuimverzekering van Delta Lloyd kent geen Poortwachtersgarantie. Wanneer de Arbodienst een fout heeft gemaakt en u wordt veroordeelt door het UWV tot een extra jaar loondoorbetaling dient u dit zelf te verhalen op de Arbodienst.

verzuimverzekering Delta LLoyd

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

verzuimverzekering delta lloyd