De verzuimverzekering van Aegon kent twee dekkingsvarianten van eigen risico: de No Claim (conventionele dekking) en Stop Loss verzekering.

verzuimverzekering Aegon Bij de verzuimverzekering Aegon kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren. Waar de andere verzekeraars meerdere keuze mogelijkheden hebben, kunt u bij Aegon alleen 25% werkgeverslasten meeverzekeren.
De premie wordt mede beïnvloed door de bonus malus ladder. Wanneer u niet claimt, krijgt u korting. Claimt u minder dan 70% van uw jaarpremie, dan blijft de premie gelijk. Claimt u meer, dan geldt er een toeslag. Dit systeem kan voordelig zijn, maar ook zeker nadelig. Voordeel: u weet waar u aan toe bent, maar beperkt u in de onderhandeling met Aegon.

Combineert u uw Verzuimverzekering Aegon met het Zorgmanagement pakket, dan kunt u profiteren van 5% korting.

Het pakket regelt verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening, waaronder de vergoeding van 80% van de re-integratiekosten en aansluiting bij een arbodienst. De verzuimverzekering in combinatie met het Zorgmanagementpakket is Poortwachterproof.
Naast de verzuimverzekering krijgt u een beheertool. Dit is een online tool waarmee uw verzuim beheerd wordt. Uw hier uw ziekmeldingen doen.

Nieuwe medewerkers zijn automatisch meeverzekerd. Deze hoeven niet gedurende het jaar doorgegeven worden.

verzuimverzekering Aegon

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

verzuimverzekering Aegon