Wat te doen bij een ziekmelding?

Een ziekmelding dient u binnen 48 uur aan te geven bij uw Arbodienst en in sommige gevallen ook bij uw Verzuimverzekeraar.

Moet ik bij een Arbodienst aangesloten zijn?

Per 01 juli 2015 is het niet meer verplicht om een contract met een Arbodienst te sluiten. U bent wel verplicht u deskundig te laten ondersteunen bij uw preventie- en verzuimaanpak, onder andere door een bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding. Verzuimverzekeraars hebben vaak pakketten ontwikkelt met een arbodienst. Voordeel hiervan dat ze goedkoper zijn en een samenwerking is vaak veel effici├źnter.

Kan ik uit verschillende Arbopakketten kiezen?

De mogelijkheden verschillen per Arbodienst. Wel hebben ze allemaal een basispakket waarin de minimale wettelijk gestelde eisen worden geregeld. U moet hierbij denken aan ziek- en herstelmeldingen en een contract met een bedrijfsarts. Het basispakket is uit te breiden met bijvoorbeeld opstellen van een plan van aanpak, evaluatie en een re-integratieverslag, huisbezoeken en meldingen aan het UWV.

Wat als het verzuim langer dan 2 jaar duurt?

Duurt het verzuim van uw medewerker langer dan 2 jaar?  Dan krijgt de medewerker een uitkering vanuit de WIA. Uw werknemer gaat er dan aanzienlijk op achteruit. Hiervoor is een WIA Inkomensaanvulverzekering. Klik hier voor meer informatie.

Staat uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.