Arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voor het eerst hoger dan door lichamelijke.

Dit bericht is door verschillende media naar voren gebracht op basis van cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek. In januari 2015 waren er meer dan 800.000 mensen arbeidsongeschikt, waar van iets meer dan de helft wordt veroorzaakt door psychische aandoeningen. Vooral arbeidsongeschiktheid onder tieners en twintigers komt veel voor. Een onderneming kan hierdoor voor hoge en onverwachte kosten komen te staan. Advies is dan ook om een Verzuimverzekering te sluiten om de kosten op te vangen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, wanneer u een beroep moet doen wegens psychische klachten op uw Verzuimverzekering. Wij vergelijken graag uw huidige Verzuimverzekering met andere aanbieders in de markt.

Stress is de grootste oorzaak van ziekteverzuim

De inspectie SZW waarschuwt in haar jaarverslag vooral voor stress. De sectoren die de grootste risico’s lopen zijn het onderwijs, openbaar bestuur, zorg en welzijn, transport en logistiek en de horeca. Zo nam 70 procent van de geïnspecteerde instellingen in de sector welzijn onvoldoende maatregelen tegen de risico’s van werkdruk, agressie en te lange werktijden. Wilt u graag een offerte ontvangen voor een Verzuimverzekering? Wij vergelijken uw huidige Verzuimverzekering met meerdere verzekeraars, zodat wij u een goede aanbieding kunnen doen. Als startend ondernemer bent u natuurlijk ook van harte welkom voor een offerte voor een Verzuimverzekering.