Poortwachtergarantie | Als werkgever heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt krijgt u te maken met deze wet.

Poortwachtergarantie, wat houdt dat precies in?
U heeft als werkgever de verplichting om een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Wanneer uw werknemer na deze twee jaar nog niet of gedeeltelijk aan het werk is, beoordeelt het UWV of u én uw werknemer voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Hetzij binnen uw eigen bedrijf of in het 2e spoor. Met het 2e spoor wordt bedoeld een eventuele werkplek buiten uw eigen onderneming. Dit wordt de Poortwachtertoets genoemd.
Het kan zijn dat het UWV oordeelt dat er te weinig re-integratie inspanningen zijn verricht. Gevolg hiervan kan zijn dat u verplicht wordt het loon één jaar langer door te betalen. De verzuimverzekering biedt voor het derde jaar loondoorbetaling geen dekking. U krijgt een loonsanctie.

Welke verzekeraars bieden Poortwachtergarantie?

Van de verzekeraars die wij aanbieden, bieden de Goudse, Nationale Nederlanden en de Amersfoortse Poortwachtergarantie. Dit is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Een belangrijke voorwaarde is dat u naast de verzuimverzekering een arbodienst contracteert, waarmee betreffende verzekeraar samenwerkt. De Amersfoortse heeft als extra voorwaarde dat naast een arbodienst ook het pakket van de re-integratie manager wordt afgenomen.

Wat zijn de voordelen voor u?
Wanneer een verzekeraar Poortwachtergarantie biedt, geeft dit u zekerheid en u loopt geen financieel risico. Daarnaast bevordert dit de re-integratie binnen uw bedrijf en houdt hierdoor de ziektekosten laag.

Wilt u meer weten over de Poortwachtergarantie of wilt u een offerte ontvangen, neem dan contact met ons op.