Pesten op het werk

Pesten op het werk veroorzaakt hoog Verzuim
Ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt op de werkvloer gepest

Om dit probleem aan te pakken heeft minister Lodewijk Ascher de aftrap gegeven in het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een landelijke campagne. Op de website herkenpersten.nl kunnen werkgevers en werknemers terecht. Hierop staat informatie hoe pestgedrag kan worden bestreden en ook hoe pestgedrag herkend wordt. Het verzuim wat ontstaat door pestgedrag, komt voor rekening van uw Verzuimverzekering. Een Verzuimverzekering in combinatie met een Arbodienst kan u bij deze problemen begeleiden.
Pesten op het werk zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dit betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor de werkgevers, zo berekende TNO. Wanneer u geen Verzuimverzekering heeft, komt dit voor rekening van de werkgever. Wilt u graag een offerte ontvangen voor een Verzuimverzekering? Vult dan het offerteformulier in. Heeft u al een Verzuimverzekering? Wij vergelijken uw huidige Verzuimverzekering graag voor u!