Per 1 januari 2020 introduceren het Ministerie van Sociale Zaken, Het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland een MKB verzuim ontzorgverzekering.

De loondoorbetaling bij ziekte blijft twee jaar, ook voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. De MKB verzuim ontzorgverzekering helpt werkgevers nog beter met hun verplichting aan werknemers bij langdurig zieke. Het doel van deze verzekering is om medewerkers weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.

Voordelen verzuim ontzorgverzekering

De werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor een effectieve re-integratie van de zieke werknemer. Hierin verandert er niets door de komst van de verzuim ontzorgverzekering. Maar de verzekering neemt de werkgever wel veel regelwerk uit handen door het benoemen van een casemanager. De ondernemer kan dan gewoon doorgaan met het runnen van de onderneming in plaats van zich bezig te moeten houden met allerlei ingewikkelde procedures.

Naast de introductie van de MKB verzuim ontzorgverzekering stelt minister Koolmees vanaf 2021 450 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven tot 25 werknemers. Dit betreft een financiƫle tegemoetkoming voor de loondoorbetaling van het tweede ziektejaar.

Afspraken

  • De MKB verzuim ontzorgverzekering is poortwachterproof. Wanneer de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar keurig worden opgevolgd, vergoedt de verzekeraar de eventuele loonsanctie
  • Wanneer er langdurig verzuim dreigt, wijst de verzekeraar een casemanager toe. Deze casemanager voert de regie bij re-integratie.
  • Voor re-integratie, zowel het 1e als het 2e spoor rekent de verzekeraar geen extra kosten.
  • De verzekeraar werkt met gecertificeerde Arbo-diensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.
  • In de MKB verzuim ontzorgverzekering dienen onverwachte prijsstijgingen voorkomen te worden. Dit als gevolg van verzuim in het eigen bedrijf. De maximale premiestijging is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
  • Bij een speciaal loket kunnen werkgevers terecht met klachten over de ontzorgverzekering.
  • Jaarlijks evalueren de betrokken partijen de schadelastontwikkeling, klachten en klanttevredenheid.

De komende tijd zullen er per verzekeraar meer details bekend worden waarvan verzuimverzekering.biz u graag op de hoogte willen houden.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of wilt u te zijner tijd een offerte, vul dan het contactformulier in.

MKB verzuim ontzorgverzekering

 

Verificatie i.v.m. mogelijke spam