Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte | Als werkgever dient u twee jaar het loon door te betalen bij ziekte van uw werknemer. Bij wet is geregeld dat dit minimaal 70% moet zijn van het laatstverdiende loon.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor zowel het eerste als tweede jaar. Hierbij geldt wel als regel, dat het eerste jaar het loon niet mag uitkomen onder het niveau van het minimumloon. Tijdens het tweede jaar van de ziekte mag het loon wel onder het minimumloon uitkomen. Het kan goed zijn dat in de CAO de loondoorbetalingsverplichting anders geregeld is. De CAO staat dan boven de wet, mits de regeling niet minder is dan wettelijk omschreven. Ook kan het zijn dat in de CAO is bepaald dat de eerste 2 dagen van de ziekte niet uitgekeerd hoeven te worden. Dit mag nooit meer zijn dan 2 dagen!

Verplichtingen werknemer en werkgever bij ziekte
Bij ziekte is een werknemer verplicht om zich ziek te melden bij de werkgever. Hij of zij dient er alles aan te doen om zo snel mogelijk te herstellen. Wanneer werknemer gedeeltelijk ziek is, is werknemer verplicht om aangepast werk te doen. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen en om werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Wanneer nodig dient de werkgever een bedrijfsarts aan te stellen en mee te werken aan de re-integratieverplichtingen die er zijn. Wanneer werknemer langdurig ziek is, krijgt u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In de Wet Verbetering Poortwachter vindt u een stappenplan waaraan u zich als werkgever dient te houden bij het re-integratietraject.

Wanneer geen recht op doorbetaling loon werknemer
Er zijn een aantal gevallen waarin de werkgever niet verplicht is om het loon door te betalen:

Wanneer werknemer opzettelijk ziek is geworden
Wanneer kun je zeggen dat een werknemer met opzet ziek is geworden? Uit rechtspraak is gebleken dat het beoefenen van een gevaarlijke sport (bungeejumpen, off-piste skiƫn) niet gelijke kan worden gesteld met opzet. Vast staat dat opzet moeilijk te bewijzen valt.

Verkeerde informatie verstrekken tijdens sollicitatiegesprek.
Een medewerker hoeft geen informatie te verstrekken over ziektes of over gebreken. Een werkgever mag wel aan de werknemer vragen of hij/zij een arbeidsgehandicapte status heeft. Daarnaast mag een werkgever geen vragen stellen over een eventuele aanstaande zwangerschap. Wanneer dit wel gebeurd mag hierover door werknemer gelogen worden.

Wanneer werknemer genezing vertraagt of belemmert
U kunt hier denken aan het niet of niet op tijd naar de dokter gaan, terwijl daartoe wel een noodzaak bestaat, het niet opvolgen van voorschriften van behandelaars en gedrag dat de genezing schaad.

Het weigeren van passend werk te verrichten
Betreft werk dat je ondanks je ziekte nog wel kunt doen.

Weigert mee te werken aan een plan van aanpak waarin wordt geregeld hoe je weer zo snel en verantwoord aan het werk kan
Een plan van aanpak moet worden opgesteld in week 8 van de ziekte. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. In week 8 worden de doelstellingen bepaald en binnen welke termijn die moet worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een casemanager benoemd, die toeziet op de uitvoering en voortgang van de re-integratie. Wanneer u als werkgever besluit om de loondoorbetaling van het loon te stoppen, moet u hiervoor direct de werknemer informeren. Dit kan mondeling, maar is wel verplicht om een schriftelijke bevestiging te verstekken.

Wilt u meer informatie over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte? Neem dan contact met ons op.