Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. In 2017 was dit nog 3,8%. Met name grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor deze stijging.

Bron: Arboned

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. In 2017 was dit nog 3,8%. Met name grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor deze stijging. Daar ligt het gemiddelde verzuim rond 5%. In 2017 was dat nog 4,3% en in 2016 nog 3,9%. Bij bedrijven onder de 200 werknemers is het verzuim het laagst (3,8%). Maar ook bij deze bedrijven is het verzuim over de laatste jaren gestegen.

Zorgelijke ontwikkeling

Door de groei van de economie stijgt ook het verzuim, want hoe meer medewerkers, hoe hoger het verzuim. Wanneer een organisatie meer werknemers in dienst heeft, stijgt ook de verzuimfrequentie.

Het verzuim is het hoogst in de zorg. En in de niet commerciële dienstverlening. Bij kleine bedrijven ligt het verzuim lager. Oorzaak kan zijn meer betrokkenheid van de werknemers. De gevolgen zijn vaak wel groter. Denk aan productieverlies en extra werkdruk op de andere collega’s die het werk moeten overnemen. De kosten van verzuim drukken ook zwaarder op de organisatie.

Oorzaken verzuim

In het begin van 2018 is er een grote griepgolf geweest. Dit is een belangrijke oorzaak van het gestegen verzuim. Bij langdurend verzuim maken psychische klachten 30% van het totaal uit en dit komt neer op een verzuimduur van gemiddeld 225 dagen. Bij kleinere werkgevers bestaat hiervan 255 uit stress gerelateerde klachten.