Naast een verzuimverzekering is het mogelijk om bij verschillende verzekeraars een arbodienst bij te sluiten. Sinds 2017 is er een nieuwe Arbo-wet van kracht.

Verzekeraars hebben afspraken gemaakt met verschillende arbodiensten, zodat u een ruime keuze heeft uit meerdere arbodiensten met verschillende pakketten.
U als werkgever met personeel in dienst dient de arbeidsomstandigheden naar wettelijke normen te hebben geregeld. Goede en veilige arbeidsomstandigheden dragen ertoe bij, dat werknemers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden. Dit is goed voor de werknemers, maar ook voor u als werkgever.

Sinds 2017 is er een nieuwe Arbo-wet van kracht. Deze wet geeft werknemers en werkgevers meer ruimte en verantwoordelijkheid bij het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid… LEES MEER