Vanaf 1 januari 2016 wordt het aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. De overheid heeft verschillende maatregelen afgekondigd:

Vanaf 1 januari 2016 wordt het aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. De overheid heeft verschillende maatregelen afgekondigd:
Loondoorbetaling bij ziekte
De werkgever hoeft de groep die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt nog maar 13 weken loon door te betalen bij ziekte. Dit was twee jaar. Daarnaast hoeft er geen plan van aanpak te worden gemaakt bij ziekte en is er geen verplichting bij tweede spoor activiteiten en hoeft er geen re-integratieverslag te worden gemaakt bij uitdiensttreding.
Verzuimbegeleiding en re-integratie bij dezelfde werkgever blijft wel gewoon bestaan.

Wanneer een AOW-gerechtigde ziek uit dienst gaat na aflopen van een contract, heeft hij/zij maximaal zes weken recht op een Ziektewetuitkering. De betaling gebeurt door het UWV, die vanaf 01 juli 2016 de ziektewetuitkering zal verhalen op de werkgever. Of dit werkelijk van invloed is op de premie is afhankelijk van de grote van de werkgever.