Wet verbetering Poortwachter

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek wordt, krijgt de ondernemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

Met een verzuimverzekering verzekert u de eerste twee jaren van loonbetaling van een zieke werknemer.
De Wet Verbetering Poortwachter regelt dat een werkgever en werknemer zich maximaal moeten inspannen om de werknemer weer aan de slag te krijgen.
In de wet staat vermeld hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet begeleiden. Lees meer hierover in stappenplan wet verbetering poortwachter.