Offerte verzuimverzekering online berekenen en aanvragen | binnen 24 uur 6 offertes op maat

Risico van inkomensverlies van de werknemer afdekken met een WIA verzekering

AOV verzekering DGA | Geen vangnet voor de DGA bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verzuimverzekering vergelijken

verzuimverzekering vergelijkenWordt uw medewerker ziek, dan bent u verplicht ten minste 70% van het loon door te betalen. En in de meeste cao’s is zelfs een loondoorbetaling geregeld van 100%! Een zieke medewerker kost u dus al snel gemiddeld 275 euro per dag. Met een goede verzuimverzekering dekt u het risico van loondoorbetaling af.

Verzuimverzekering vergelijken met de 6 beste verzekeraars


Op basis van een combinatie van een scherpe premie en uitstekende voorwaarden hebben wij 6 verzekeraars voor u geselecteerd. Wilt u een offerte ontvangen van een andere verzekeraar? Geef dit dan aan op het offerteaanvraagformulier.

Verzuimverzekering en Arbodienst

Naast een verzuimverzekering is het mogelijk om bij verschillende verzekeraars een arbodienst bij te sluiten. Sinds 2007 is er een nieuwe Arbo-wet van kracht.

Verzekeraars hebben afspraken gemaakt met verschillende arbodiensten, zodat u een ruime keuze heeft uit meerdere arbodiensten met verschillende pakketten.
U als werkgever met personeel in dienst dient de arbeidsomstandigheden naar wettelijke normen te hebben geregeld. Goede en veilige arbeidsomstandigheden dragen ertoe bij, dat werknemers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden. Dit is goed voor de werknemers, maar ook voor u als werkgever.

Sinds 2007 is er een nieuwe Arbo-wet van kracht. Deze wet geeft werknemers en werkgevers meer ruimte en verantwoordelijkheid bij het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid. Een arbodienst kan u hierbij ondersteunen. U kunt een keuze maken uit verschillende arbodiensten. Bij de offerteaanvraag van verzuimverzekering.biz kunt u aangeven of u de Arbodienst wilt meeverzekeren

Conventioneel of Stoploss

Verzuimverzekering conventioneel of stoploss | Eigen risico in dagen of eigen risico in geld?

Verzuimverzekering Conventioneel

Een verzuimverzekering Conventioneel heeft een eigen risico in dagen per zieke werknemer. De wachtdagen kunnen variëren tussen de 10 en 130 dagen. Dit kunt u zelf bepalen. Het inlooprisico bij een conventionele verzuimverzekering is niet verzekerd maar het uitlooprisico wel. Zo kunt u makkelijk overstappen naar een andere verzuimverzekering. Verder kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren en is de premie fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.

Verzuimverzekering StopLoss

Een verzuimverzekering Stoploss heeft een eigen risico in geld. Dit noemen we het eigen behoud. Een verzuimverzekering Stoploss is vooral van toepassing bij grote bedrijven. U moet hier denken aan 40 werknemers of meer. Een verzuimverzekering Stoploss wordt ook wel een calamiteiten verzuimverzekering genoemd. Bij een Stoploss verzuimverzekering is het inlooprisico wel verzekerd en het uitlooprisico weer niet. Ook bij een Stoploss verzuimverzekering kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren en is de premie fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.

Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Of bel: 085-7600123

Wet verbetering Poortwachter

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek wordt, krijgt de ondernemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.

Met een verzuimverzekering verzekert u de eerste twee jaren van loonbetaling van een zieke werknemer.
De Wet Verbetering Poortwachter regelt dat een werkgever en werknemer zich maximaal moeten inspannen om de werknemer weer aan de slag te krijgen.
In de wet staat vermeld hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet begeleiden. Lees meer hierover in stappenplan wet verbetering poortwachter.